,   .

  ( , , ), :
2  250 .

  3 000 .

    .     ,   . , , ,  . .

.  ,     . .

  720-1440 dpi,     .

    ,

 

, 5